• Rörkalkylering för VVS, industri och sprinkler

 • Rörmärkning och injustering

 • Installationssamordning

 • Entreprenadbesiktning

 • Projektledning för beställare och entreprenörer

Våra tjänster

TM VVS-konsult erbjuder sig att utföra följande tjänster:

 • Kalkyler på färdig handling eller totalentreprenad för VS-, industri- och sprinklerinstallationer
 • VVS-besiktningar, godkänd besiktningsman enligt SBR
 • Projektledning för VS-, industri- och sprinklerinstallationer
 • Programhandlingskalkyl för VS-, industri- och sprinklerinstallationer
 • Rörmärkning och injustering av rörentreprenader och befintliga anläggningar
 • Upprättande av förfrågningsunderlag
 • Dokumentation i form av kvalitets- och miljöplaner samt egenkontrollblanketter
 • Rambeskrivning för VVS-installationer
 • CE-märkning av installationer och byggnader
 • Installationssamordning och utredningsuppdrag
 • Upprättande av drift- och skötselinstruktioner
 • Föreläsningar, kurs- och evenemangsarrangör

Kontaktinfo 

TM VVS-konsult
Renskullen 4
821 50 Bollnäs

Tfn: 0278-181 11
Fax: 0278-181 11
Mobil: 070-635 35 00
E-post: thomas.mogren@telia.com