• Rörkalkylering för VVS, industri och sprinkler

  • Rörmärkning och injustering

  • Installationssamordning

  • Entreprenadbesiktning

  • Projektledning för beställare och entreprenörer

Kontaktinfo 

TM VVS-konsult
Renskullen 4
821 50 Bollnäs

Tfn: 0278-181 11
Fax: 0278-181 11
Mobil: 070-635 35 00
E-post: thomas.mogren@telia.com

Om TM Engergi & VVS

Jag heter Thomas Mogren och har drivit TM Engergi & VVS sedan 2005. Jag har läst 4-årig VVS-teknisk utbildning på Polhemsskolan, samt 40 poäng på högskola med inriktning mot inneklimat. Jag hade före dessa utbildningar genomgått en 4-årig företagslärlingsutbildning till rörmontör.

Från 1991-2005 var jag anställd vid NVS Installation AB (tidigare NVS Nordiska Värme Sana AB). Först var jag anställd som kalkylator/projektledare, därefter från 1998 som filialchef med ansvar för hela verksamheten. I tjänsten som filialchef ingick ansvar för ekonomi, personal (ca 40-50 personer) samt att jag utförde kalkylarbeten, projektledning och inköp.